وبلاگicon
شرکت خدمات زیارتی و جهانگردی جوانان اراک - دارندگان فیش بانک ملت سال 1387،الویت 1تا250 از روز یکشنبه مورخه 90/10/25به دفاتر زیارتی مراجعه نمای

PostHeaderIcon دارندگان فیش بانک ملت سال 1387،الویت 1تا250 از روز یکشنبه مورخه 90/10/25به دفاتر زیارتی مراجعه نمایند .

با توجه به ظرفیت خالی در برخی از گروههای مرحله اول عمره، بدینوسیله دارندگان اولویت های 1 تا 250 ثبت نامی سال 1387 بانک ملت میتوانند از 9 صبح روز یکشنبه 25/10/90 برای تکمیل ظرفیت خالی این گروهها به دفاتر خدمات زیارتی مجازدر سطح استان که قبلا از سوی مدیریت حج وزیارت استان مرکزی تعیین و از طریق روزنامه نوید و سایر رسانه ها اعلام گردیده، مراجعه وثبت نام نمایند.

یاد آوری می نماید ،دفاترخدمات زیارتی بترتیب مراجعه و براساس ظرفیت خالی و تاریخ تقدم پروازی اقدام به رزرو جا در این گروه ها نموده و با تکمیل ظرفیت در هراستان امر ثبت نام متوقف خواهد شد."